Udsagnsord

Regel: man kan sætte at eller jeg foran

Bøjning

Stammen Navneform Nutid Datid Kort tillægsform Lang tillægsform
spis at spise jeg spiser (i går) spiste (jeg) (jeg har) spist spisende
kør at køre jeg kører (i går) kørte (jeg) (jeg er) kørt kørende

UDSAGNSORD er GØRE-ORD.
Udsagnsord fortæller, hvad der sker.
Du kan sætte at eller jeg foran.
Fx at læse – jeg læser

1) Find udsagnsord, samt fra bydeform til navneform

Udsagnsord 1

2) Øvelse hvor du skal sætte udsagnsord fra navneform til bydeforn og fra bydeform og til nutidsform

Navneform til bydeform

Video om nutids-r – skal det være køre eller kører:

Netsider med øvelser

vfs.dansk læs først definitionerne klik herefter på øvelserne for de forskellige måder at skrive udsagnsordet

vfs.dansk alle øvelser på en gang: Øvelser med udsagnsord – fra 1.0 til 1.8

Bøjning af forskellige udsagnsord

Nutids R – skal der r på eller ikke (husk at bruge “spise-prøven”)

Skriv en tekst om til nutid (indsæt udsagnsordet i nutid)

Comments are closed.