Tillægsord

Et tillægsord beskriver ofte et navneord, altså egenskaben ved navneordet.
F.eks. Jeg køber en smuk kjole.

For det meste kan man finde tillægsord ved, at der kan sættes “at være” foran, f.eks. at være smuk, og de bøjes i grader.


Tillægsordopgaver fra morfemer: Tillaegsord_morf

Tillægsordsopgaver fra lup i word: Tillaegsord_lup

Tillægsordsopgaver fra dklf: Tillaegsord_dklf

Opgave hvor du skal indsætte tillægsordet i den korrekte form (med korrekt endelse) – Stave tillægsords endelser

 

en tekst med mange tillægsord: rejsebeskrivelse

Her er onlineopgaver med tillægsord:

(disse opgaver er taget fra abc – du kan besøge siden her)

træk tillægsord i den rigtige kasse (der er én fejl – find den)

bøj ordene i den rigtige form (der er kun adgang til den første opgave)

træk tillægsord i den rigtige kasse

skriv ordene fra kassen ind i sætningerne – husk at skrive dem i den rigtige bøjningsform

Modsætninger – find den modsatte betydning, og træk den hen i kassen

 

Opgaver med tillægsord fra dansk for dummies

 

opgaver med tillægsord fra fjern-uv

 

flere opgaver – denne gang fra vfs (lav opgave 4.0 til 4.3)

 

Comments are closed.